เดินหน้าหาเสียงใช้ AI แก้ไขปัญหารถติด
May 11, 2022
ลงพื้นที่ตลาดสดพรานนก และตลาดท่าน้ำศิริราช หรือตลาดวังหลัง
May 11, 2022

ลงพื้นที่ตลาดน้อย ชุมชนจีนเก่า ซอยสุกร วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช ตลาดเก่าเยาวราช ตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะ ถนนแปลงนาม

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

ดร.ศุภชัย ตันติคมน์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 10 ได้ลงพื้นที่ตลาดน้อย ชุมชนจีนเก่า ซอยสุกร วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช ตลาดเก่าเยาวราช ตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะ ถนนแปลงนาม ซอยซอยเท็กซัส วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เพื่อพบปะพี่น้องย่านการค้าและชุมชนจีนเก่าแก่

ดร.ศุภชัย ตันติคมน์ มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เยาวราชเป็นแหล่งของกิน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพ่อค้า แม่ค้า ห้างร้านในย่านเยาวราช