BUILD

BANGKOK


BUILD

BETTER BANGKOK


BUILD

BRIGHTER BANGKOK


BUILD

BENEFIT BANGKOK

BUILD BANGKOK
2022

อาสาพัฒนา "เมืองเกิด"BUILD BANGKOK

สร้างความสุขให้คนกรุงเทพฯ
ด้วยการสร้างกรุงเทพฯสะดวกขึ้น
สร้างชีวิตดี๊ดีให้คนกรุงเทพฯ
สร้างรายได้เพิ่มให้คนกรุงเทพฯBUILD BETTER BANGKOK

สร้างกรุงเทพฯสะดวกขึ้น ด้วย CITY INTELLIGENCE และ GREATER BANGKOKBUILD BRIGHTER BANGKOK

สร้างชีวิตดี๊ดีให้คนกรุงเทพฯ ด้วย  BANGKOK BRIGHT CENTER และ BANGKOK TRAUMA CENTER


BUILD BENEFIT BANGKOK

สร้างรายได้เพิ่มให้คนกรุงเทพฯ ด้วย STARTUP, SME,  MODERN MARKET และ MICE CITY

ดร.ศุภชัย 

ตันติคมน์


วิศวกรเมือง ที่เข้าใจถึงปัญหา และหัวอกคนกทม.ดี พร้อมอาสา สร้างความสุขให้กับคนกรุงเทพฯ 

Build Better Bangkok

Build Brighter Bangkok

Build Benefit Bangkok