ดร. ศุภชัย ตันติคมน์


BUILD BANGKOK
สร้างความสุขให้คนกรุงเทพฯ

ดร.ศุภชัย ตันติคมน์


ดร. ศุภชัย ตันติคมน์ เรียกตัวเองว่าเป็นวิศวกรเมือง มีความสนใจที่จะพัฒนา กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองหลวงที่มีคุณภาพระดับโลกขออาสา และ ร่วมทำงานกับชุมชนในพื้นที่ อย่างแท้จริง


โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ พร้อมการรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย

เลือกเบอร์ 10

PLAY VIDEO

"ดร.ศุภชัย เข้าใจถึงปัญหาและหัวอกคน กทม" 


ดร. ศุภชัย ตันติคมน์ เป็นชาวกรุงเทพฯโดยกำเนิดและจากประสบการณ์การทำงานลงพื้นที่ทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ เป็นเวลา 6 ปี ทำให้ ดร. ศุภชัย (Dr. Super) เข้าใจถึงปัญหาและหัวอกคน กทม. ดี วันนี้จึงพร้อมอาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาเมืองหลวงของพวกเราโดยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขให้คนกรุงเทพฯ

การศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพี) สถาบันเทคโยโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

  M.Engineering (AIT)
 • ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ (โครงสร้าง) สหรัฐอเมริกา

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.

การทำงาน

 • 2558-2561Chief Resilience Officer (CRO)

  หัวหน้า เจ้าหน้าที่โครงการ 100 Resillient Cities ประจำ กรุงเทพฯมหานคร Bangkok Chief Resilience Officer (CRO)
 • 6 ปีที่ปรึกษาผู้ว่า กทม. 3 สมัย

  ที่ปรึกษาผู้ว่า กทม. 3 สมัย
 • 10 ปีผู้บริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์

  ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ภาคเอกชน และ บริษัทร่วมทุนต่างชาติ
 • 15 ปีวิศวกรที่ปรึกษา

  วิศวกรที่ปรึกษา