BUILD BANGKOK
2022

คนกรุงเทพฯเลือก 

ผู้ว่าฯ กทม. ที่ใช่

BUILD BANGKOK
2022

ทำไมต้องเลือกเบอร์ 10 ให้คน กทม.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.แก้ไขปัญหาจราจร

• CITY INTELLIGENCE ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ
นำเทคโนโลยี AI, IOT, และ CLOUD ประมวลผล BIG DATA แบบ REAL TIME แก้ปัญหารถติดทั้งโครงข่ายถนนทั่วกรุงเทพมหานคร โดย AI (ปัญญาประดิษฐ์) จะประมวลข้อมูลจราจรจากภาพและวีดิโอที่บันทึกไว้จากกล้องวงจรปิดตามแยกต่างๆทั่วกรุงเทพฯ ข้อมูล GPS จากรถยนต์ที่วิ่งบนถนน ที่ส่งมาทาง Cloud Computing ทำการวิเคราะห์การจราจรแบบเรียลไทม์ และปรับระบบสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติ หากวิเคราะห์แล้วว่าขณะนี้รถกำลังติดในจุดนั้นๆ ก็สามารถสั่งการให้สัญญาณไฟจราจรในจุดนั้นเป็นไฟเขียว ทำให้ความหนาแน่นของการจราจรในจุดนั้นลดลง ซึ่งในต่างประเทศระบบนี้สามารถทำให้การจราจรดีขึ้น 15%

• LAST MILE
นำรถไฟฟ้า (EV) ขนาดเล็กวิ่งรับส่งจากสถานีรถไฟฟ้าถึงจุดหมายปลายทางสะดวก ประหยัด ปลอดภัย

• E-BOAT CANAL LINE
เพิ่มทางเลือกเส้นทางเดินเรือไฟฟ้าในคลอง เช่น คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร

• SMART CROSSWALK
ปรับรูปแบบทางม้าลาย เพิ่มความปลอดภัยให้คนข้ามถนน พร้อมติดตั้งระบบ CCTV เสริมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
• UNIVERSAL DESIGN
ปรับทางเท้าให้ทุกคนในสังคมสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเต็มที่

CITY INTELLIGENCE ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ

LAST MILE

E-BOAT CANAL LINE

SMART CROSSWALK

UNIVERSAL DESIGN


แก้ไขปัญหาน้ำท่วม


บริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จากการศึกษาร่วมกับประเทศเนเธอร์แลนด์
ระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯเดิม ถูกออกแบบและใช้งานมานานกว่า 30 ปี ในขณะนั้นพื้นที่นอกกรุงเทพฯยังไม่ได้มีการพัฒนาเป็นเมือง จึงใช้เป็นที่กักเก็บน้ำ เมื่อเมืองขยายตัวออกไปเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร และมีการสร้างผนังกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดต่างๆทางตอนเหนือ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรุนแรงขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับแนวคิดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ โดยคำนึงถึงภาพรวมของการแก้ไขปัญหา ที่เรียกว่า GREATER BANGKOK ได้แก่


เพิ่มศักยภาพระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเหนือที่มากขึ้น และระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นปีละ 5 มม. โดยร่วมมือกับจังหวัดรอบๆ

สร้างอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำเพิ่ม เป็นทางลัดระบายน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

เพิ่มศักยภาพระบบระบายน้ำในเขตเมืองให้รองรับปริมาณฝนที่ 100 มม/ชั่วโมง

แก้ปัญหาน้ำท่วมซอย ด้วยการติดตั้งสถานีสูบน้ำอัตโนมัติขนาดเล็ก สูบออกสู่ท่อระบายน้ำในถนนใหญ่

จัดทำทางด่วนน้ำ เพื่อลดจุดน้ำท่วมขังและระยะเวลาท่วมขัง ให้น้ำไม่ต้องรอระบาย

เพิ่มศักยภาพระบบการพยากรณ์พื้นที่ฝนตกและโอกาสเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่นั้นๆอย่างแม่นยำ เพื่อลงจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่อย่างทันท่วงที

ใช้ AI การพยากรณ์ระดับน้ำ ควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำ

สร้างแนวป้องกันถาวรการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนสร้างชีวิตดี๊ดีให้คนกรุงเทพฯ